Dusky Blonde

£99.50

Dusky blonde

Medium blonde shade 8H

50gram